Etiket: tekdüzen muhasebe sistemi nedir

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ NEDİR?

1994 yılından önce, muhasebe uygulamlarında, kullanılacak hesaplarda, muhasebe ilkelerinde bir standart bulunmamakta idi. 26.12.1992 tarih ve 21447 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca 1 […]