Etiket: Teknoloji geliştirme bölgeleri

Mevzuat Değişikliği: Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde arsa tahsislerine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler için damga vergisi ve harç istisnası

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile  Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri […]

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknopark, Teknokent

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. Bilim Parkı, Teknoloji Parkı, Araştırma Parkı, Endüstri Parkı, Teknokent, Teknopolis, Girişim Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi, İnkübasyon Merkezi dünyada kullanılan isimlerden […]