Etiket: tellaliye harcı

Tellallık (Tellaliye) Harcı ile İlgili Özelgeler

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesine göre; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi […]