Etiket: terör kökleri

Kitap Özeti: Çoğul İspanya- Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle Mücadele Modeli

Kitap İspanya’nın karşı karşıya bulunduğu ayrılıkçı akımlar, bunların terör yoluna başvurması, 1978 yılında ayrılıkçı akımlar ve terör de dikkate alınarak çoğul bir anlayışla hazırlanan anayasa ve sonrasında terörle mücadelenin geçirdiği aşamaları ayrıntıları ile incelemektedir. Çalışmanın özgünlüğü, İspanya’nın terörle mücadelesinin, terörün kökenlerine, gelişimine bunla mücadelede kullanılan polisiye ve demokratik nitelikli modellere yer vermesinin yanında yeri geldikçe Türkiye açısından İspanya örneği ile ilgili göndermeler yapmasından kaynaklanmaktadır. Yazarın Fransa ve İspanya’da uzun yıllar görev yapmasının İspanya Anayasal sistemi ve terörle mücadele konularını daha ayrıntılı bir şekilde incelemesine yardımcı bir unsur olduğu değerlendirilmektedir.