Tag: terörizm

TERÖRÜN EKONOMİK ETKİLERİ

Küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların entegrasyonu, terör gibi ekonomik belirsizlik yaratan olayların sonuçlarının da uluslararası çapta ortaya çıkmasına neden olmuştur. Terör eylemlerinin sayısı ile terörde hayatını kaybeden kişi sayısı birlikte değerlendirildiğinde, uluslararası terör eylemlerinin her geçen yıl daha da öldürücü bir şekilde tasarlandığı ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir terörle mücadele politikasının ön şartı, terörün niteliğini, yapısını ve etkilerini doğru anlamaktan geçer. Gösterdiği ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla terörizm, uluslararası mali sistemin işleyişini zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi hasarlar vermektedir. Bu çalışmada, terörün yatırımlar, turizm, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, tüketici davranışları, tüketim ve tasarruflar, menkul kıymet piyasaları, dış ticaret, tarım ve hayvancılık, devlet bütçesi ve milli gelir ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenecektir. 

Kitap Özeti: TERÖRİZM: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler

Kitap, terör ve terörizm ayrımı üzerinde durarak iki kavram arasındaki farklılığa dikkat çekerek başlamaktadır. Daha sonrasında terörizmin değişik dalgalar halinde gelişiminden bahsedilerek bir tarihsel perspektif verilmekte; aynı zamanda terörizmin küresel nitelik kazanması hususu öne çıkarılmaktadır. Daha sonra küresel bir nitelik kazanan terörizmle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İspanya deneyimleri üzerinde durulmaktadır. Türkiye örneğinde ize Hizbullah terör örgütü ile mücadele ve bu konudaki başarılı uygulama işlenmektedir.