Etiket: ticari kazanç

Özelge: Fotoğraf çalışmalarının müze kağıdına (fine art) baskı yaptırılarak satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[18-2019/1223]-E.351896  05.05.2020 Konu : Fotoğraf çalışmalarının müze kağıdına (fine art) baskı yaptırılarak satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi. İlgi : 24/09/2019 […]

Özelge: Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 50426076-120[70-2013/20-544]-59   21/04/2014 Konu : Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk. İlgide […]

Özelge: KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Yansıtma Faturaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …….’ın … Organize Sanayi Bölgesine … verdiği doğalgaz için hesapladığı fark bedelin …… tarafından dava konusu yapıldığı, ancak dava sonuçlanmadan söz konusu farkın … üyelerinin de muvafakatı ile kredi temin edilerek ödendiği ve ödenen tutarın aylık olarak “Doğalgaz Taşıma Bedeli Farkı Yansıtması” ve “Kredi Faizi Yansıtması” olarak üyelere fatura edildiğinden bahisle, şirketinizce ödenen bahse konu fatura tutarlarının Kurumlar ve Katma Değer Vergisi (KDV) açısından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Özelge: Alt Kiracının Yapacağı Kira Ödemelerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmyacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından alt kiracı olarak …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümün sahibinin …. olmadığı ve …. tarafından asıl mülk sahibinden kiralanan yerin bir kısmının kafeterya-restoran işletmek amacıyla işyeri olarak kullandığı, mülk sahibine yapmakta olduğu kira ödemelerinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat uygulandığı belirtilerek, Şirketiniz tarafından …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümle ilgili olmak üzere kira karşılığı elde edilecek gelirin ticari kazanç olarak mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak mı değerlendirileceği, yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.