Etiket: ticari kazanç

Özelge: Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 50426076-120[70-2013/20-544]-59   21/04/2014 Konu : Akaryakıt ve türevleri satış taahhüt bedelinin intifa bedeli olup olmadığı ve Gelir Vergisi yönünden beyan dönemi hk. İlgide […]

Özelge: KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Yansıtma Faturaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …….’ın … Organize Sanayi Bölgesine … verdiği doğalgaz için hesapladığı fark bedelin …… tarafından dava konusu yapıldığı, ancak dava sonuçlanmadan söz konusu farkın … üyelerinin de muvafakatı ile kredi temin edilerek ödendiği ve ödenen tutarın aylık olarak “Doğalgaz Taşıma Bedeli Farkı Yansıtması” ve “Kredi Faizi Yansıtması” olarak üyelere fatura edildiğinden bahisle, şirketinizce ödenen bahse konu fatura tutarlarının Kurumlar ve Katma Değer Vergisi (KDV) açısından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Özelge: Alt Kiracının Yapacağı Kira Ödemelerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmyacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından alt kiracı olarak …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümün sahibinin …. olmadığı ve …. tarafından asıl mülk sahibinden kiralanan yerin bir kısmının kafeterya-restoran işletmek amacıyla işyeri olarak kullandığı, mülk sahibine yapmakta olduğu kira ödemelerinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat uygulandığı belirtilerek, Şirketiniz tarafından …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümle ilgili olmak üzere kira karşılığı elde edilecek gelirin ticari kazanç olarak mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak mı değerlendirileceği, yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Özelge: Evde kâğıt telkâriden yapılan ev dekorasyon ürünlerinin internette sergilenmesinde vergilendirme durumu hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde hiçbir yardım almadan el emeği ile Türkçe adı kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle tablolar veya ev dekorasyon ürünleri yaptığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf vergi muafiyeti belgesi alıp alamayacağınız ile bu belgeyi almanız durumunda sosyal medyada kendinize ait bir sayfa açıp ürünlerinizi sergilemenin mümkün olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları Kazancı Ticari Kazanç mı Serbest Meslek Kazancı mıdır?

Mükellef, web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yazılım ve hizmet işinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak mı, ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hususunda vergi idaresinden görüş istemiştir. 

İdare yukarıda sayılan faaliyetleri birbirinden ayırarak cevap vermiştir. Vergi İdaresine göre;