Etiket: ücret gelirlerinde vergi tarife cetveli

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarife Cetveli

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 2019 yılı için aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

2019 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Tarife Cetveli aşağıdaki gibidir: 

18.000 TL’ye kadar  % 15,
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20,