Etiket: ücretlerin bankadan ödenmesi yükümlülüğüne aykırı müeyyidesi