Etiket: uzlaşma

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

ergi, mükellef açısından bir tür borç iken, idare açısından alacak hüviyetindedir. Peki, vergi borcu veya vergi alacağı hangi nedenlerde sona erer.

Aşağıda vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler sıralanmıştır. Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur: 

Ödeme,
Zamanaşımı,
Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),

Vergi İhtilaflarının Çözüm Yolları

Vergi ihlaflarının (uyuşmazlıklarının) çözümünde iki temel yol bulunmaktadır: A- Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümü, B- Vergi ihtilaflarının yargı aşamasında çözümü. Vergi ihtilaflarının İdari Aşamada Çözüm Alternatifleri 1- Vergi hatalarında düzeltme yoluyla çözüm […]