Etiket: vakfa yapılan bağışlar veraset ve intikal vergisi