Etiket: vergi doğurucu yorum

VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI

Hukuki anlamda kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, nitelikleri ve kuruluşları ona benzeyen ancak yasada düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Vergi hukukunda kıyasa başvurulması, hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesine ve […]