Etiket: vergi gayreti kavramı

Vergi Gayreti Kavramı

Vergi gayreti; tahmini vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkiyi ifade eder.  Vergi gayreti mali yönetimin etkinliği ile yakından ilgilidir. Çünkü, vergi idaresinin potansiyel vergi kapasitesinden ne kadarını verimli bir şekilde toplayabildiğini gösterir.