Etiket: vergi gelirleri

Devletin Gelir Kalemlerinin Listesi

Devletin veya genel olarak kamunun pek çok gelir kalemi bulunmaktadır? Devlet hangi kalemlerden, kaynaklardan gelir elde eder? Devletin gelir kalemleri nelerdir? Devletin gelir kaynakları nelerdir? Devletin veya kamunun gelir kaynakları esas olarak altı ana başlık altında toplanır:

Vergi Gelirleri,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
Faizler, Paylar ve cezalar,
Sermaye gelirleri,
Alacaklardan tahsilat.
Aşağıda Genel Bütçe gelirler kalemleri ana ve alt başlıkları itibariyle sıralanmıştır.

Vergi İdaresi Vergi Gelirlerini Ne Kadar Gerçekçi Tahmin Edebiliyor?

Bütçeler, ilgili oldukları dönem veya yıla ilişkin tahminleri içerirler. Bütçe gerçekleşmelerinin bu tahminlere en yakın olduğu bütçeler “gerçekçi bütçe” olarak isimlendirilir.

Türkiye’de vergi gelirlerine ilişkin bütçe gerçekleşmelerinin bütçe hedef veya tahminlerinden ne ölçüde saptığını gözlemlemek, başka bir bakış açısıyla da bütçelerimizin ne kadar gerçekçi olduğuna ilişkin ipuçları elde etmek amacıyla 1950-2017 dönemi verilerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki grafiği oluşturduk.