Etiket: vergi güvenlik müessesesi

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI, TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİ

KDV’de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet […]

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VE VERGİLEMESİ

GİRİŞ Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili müessese, mukim şirketlerin vergi oranı düşük ülkelerde şirketle kurarak veya var olan şirketlere iştirak ederek, vergilemeyi ertelemelerini veya gelirlerini tamamen vergi dışı bırakmalarını […]

ÇOCUĞUNA İŞYERİ OLARAK KULLANMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK GAYRİMENKULÜNÜ TAHSİS EDENLERİN GMSİ VE STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞISINDAKİ DURUMU

İşyeri statüsünde bir gayrimenkulünüz var. Çocuğunuz da bir iş kurmak istiyor. Gayrimenkulünüzü çocuğunuza bedelsiz olarak tahsis ettiniz. Peki, böyle bir işlem için herhangi bir vergisel yükümlülük doğar mı? Sade vatandaş, şöyle düşünür: “Ben herhangi […]

EMSAL KİRA BEDELİ ESASI NEDİR?

Emsal Kira Bedeli Esası Niçin Var? Emsal kira bedeli esası bir tür vergi güvenlik müessesidir. Kişilerin kiraya verdikleri mal ve haklardan kira almadıkları veya rayicine göre düşük bedelle kiraya verdikleri şeklindeki iddialarına […]