Etiket: vergi hukukunda kıyas yasağı

Verginin Konusu Nedir?

Verginin Konusu Nasıl Tanımlanır?  Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Ancak, verginin konusu yalnızca mal ya da hizmetlerle sınırlı […]

VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI

Hukuki anlamda kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, nitelikleri ve kuruluşları ona benzeyen ancak yasada düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Vergi hukukunda kıyasa başvurulması, hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesine ve […]