Etiket: vergi indirimi kavramı

Vergi İndirimi Nedir?

Vergi İndirimi; mükellefin normal düzenlemelere göre ödemesi gereken verginini, matrahtan ve vergiden yapılan indirim yoluyla azaltılmasıdır. Bir tür vergi harcamasıdır.
Matrahtan indirim, ekonomik sosyal ya da çevresel amaçlarla, belirli şartlar altında mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşırken, vergilendirilebilir gelirleri üzerinden belli tutarlarda eksiltmeler yapılmasıdır. Bu şekilde yapılan indirimler daha çok beyannameler üzerinde yapılmaktadır.

Vergi İndirimi Kavramı

Vergi İndirimi; ekonomik ya da sosyal amaçlarla, belirli şartlar altında mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşırken, brüt vergilendirilebilir gelirleri üzerinden belli tutarlarda eksiltmeler yapılmasıdır. Vergi indirimleri daha çok beyannameler üzerinde yapılmaktadır. Örneğin engelli vatandaşlarımız için engellilik […]