Tag: vergi kaçırma

Vergi Planlaması

Vergi planlaması, mükellefler ve kamu açısından ele alınmaktadır.

Mükellefler açısından vergi planlaması (mikro vergi planlaması), kanunlara aykırı olmamak şartıyla ödenmesi gereken vergi yükünün asgariye indirilme çabalarını ifade etmektedir.

DİKKAT! DAHA AZ HARÇ ÖDEYEYİM DERKEN ELİNİZDEKİ TAŞINMAZDAN OLABİLİRSİNİZ?

Vergi hayatımızdaki pek çok davranışımızı ve kararlarımızı etkiler. Kişiler yüksek vergilere karşı, vergiden kaçınma veya vergi kaçırma şeklinde direnç gösterebilmektedir. Ancak bu tür direncin beklenmeyen komplikasyonları söz konusu olabilmektedir. Aşağıda daha az tapu harcı ödemek için taşınmazın gerçek bedelinin altında gösterilmesinin, özellikle alıcı açısından, ortaya çıkarabileceği iki risk üzerinde durulacaktır.

VERGİ CEZALARINDA CAYDIRICILIK SORUNU

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı 1.Giriş Türkiye’de genel kanı vergi cezalarının yeterince caydırıcı olmadığı yönündedir[1]. Yüksek düzeyde seyreden kayıt dışı ekonominin varlığı ve devamında “Mevcut vergi ceza sisteminin caydırıcı olmaması” sorunu önemli […]