Etiket: vergi kimlik numarası

DÖVİZ BÜFELERİNDE KİMLİK TESPİT SINIRI ARTIRILDI.

19/06/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı […]

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE YABANCILAR İÇİN VERGİ KİMLİK NUMARASI (VKN)

Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca; Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya […]

NİHAİ TÜKETİCİYE KESİLEN FATURADA T.C. KİMLİK NUMARASININ BULUNMASI ZORUNLU MU?

 Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (VUK, 229). Ticari […]