Etiket: vergi matrahı tanım

Verginin Matrahı Nedir?

Vergi matrahı, vergi konusunun vergi borcunun hesaplanmasına indirgenmiş olduğu, vergi tarifesinin uygulanabileceği ölçülebilir miktardır. Vergi borcunun hesaplanmasına esas teşkil eden değer yahut miktar olarak da tanımlanabilir.