Etiket: vergi ödevi

Temsilsiz Vergileme Olmaz İlkesi Nedir?

“Temsilsiz vergileme olmaz” (no taxation without representation) kuralı, verginin halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu yasama organı tarafından çıkarılacak kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasını ifade eder.

Danıştay: Özel Esaslara Alınma İdarenin İç İşlemi Değildir. Dava Konusu Yapılabilir.

Dava; özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin iptaline ilişkindir. Davacı mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak aldığı ve kayıtlarına yansıttığı faturaları düzenleyen kişi hakkındaki tespitlerden hareketle özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmış ise de; gerek davalı idarenin, gerek bağlı bulunduğu hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır.

Anayasanın “Vergi Ödevi” Maddesi ve Vergileme İlkeleri

Vergi ödevi, Anayasanın “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Kısa bir madde olmasına rağmen, vergilemenin temel ilkelerine yer vermiştir. Bunlar; Mali güce göre vergileme Verginin kamu giderlerini karşılamak üzere alınması, Vergi […]

MÜKELLEFİN ÖZELGE YOLUYLA İZAHAT TALEP HAKKI, HUKUKİ SONUÇLARI VE BAZI TARTIŞMALI KONULAR

Dr. Hasan AYKIN[1] PDF Formatı Özet: Her mükellefin bilgilendirilme hakkı vardır. Mükelleflerin bilgilendirilme hakkının bir unsuru olarak, vergi kanunlarının mükelleflerce nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin tavsiye niteliğinde özelge verilmesi pek çok ülke gelir […]