Etiket: vergi piramitleşmesi

Vergi Piramitleşmesi Nedir?

Vergi piramitleşmesi, vergiden vergi alınması suretiyle tüketicinin katlandığı fiilen ödenen vergi oranının (efektif vergi oranı), kanuni vergi oranını aşması olarak tanımlanmaktadır. Vergi piramitleşmesi, yayılı muamele vergilerinde ortaya çıkan ve malın vergilendirilmiş kısmının, üst üste bir kaç […]

Yayılı Gider Vergileri Nedir?

Yayılı gider vergileri, verginin konusuna giren mal ve hizmetlerin fiyatı üzerinden üretim-tüketim zincirinin her aşamasında satış fiyatı üzerinden ayrı ayrı alınan vergilerdir. Bu yönü ile toplu gider vergilerinden ayrılır. Yayılı gider vergileri […]

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma Değer Vergisi, harcama vergisidir. Dolaylı vergi grubunda yer alır. Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet teslimlerinden alınan, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. KDV’nin yasal dayanağını 3065 […]