Etiket: VERGİ POLİTİKASI

Vergi Politikası Nedir? Vergi Politikasında Temel Amaçlar

Vergi politikası, maliye politikası araçlarından birisidir.

Vergi politikası, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar, oran, tutar ve bileşimlerini değiştirmek; yeni vergiler koymak veya var olanlarını kaldırmak, vergileri belli bölge veya sektörler için farklılaştırmak ve benzeri yollarla uygulanan politikalar demetidir. 
Vergi politikaları ile gerçekleştirilmek istenen temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

OECD ÜLKELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI 2017

Kurumlar vergisi oranları uluslararası vergi rekabetinde en çok kullanılan vergi politikası araçlarından birisidir. Kurumlar vergisi oranlarında indirim yapmak suretiyle ülkeler, yabancı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerine çekmeye çalışırlar. Aşağıda 2017 yılı için OECD ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi kanuni oranı sunulmuştur. 

Maliye Politikası ve Bileşenleri

Maliye Politikasının Tanımı Maliye Politikası (Fiscal Policy): Ekonomik dengeyi sağlamak ya da ekonomide oluşmuş dengesizlikleri gidermek için mali araçların bir hedef doğrultusunda kullanılmasına verilen isimdir. Maliye Politikasının Bileşenleri Maliye politikasının dört temel alt […]