Etiket: vergi sorumlusu kimdir?

Mükellef ve Vergi Sorumlusunun Tanımı

Mükellefin Tanımı, Mükellef Kimdir? Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Tüzel kişilerle […]