Etiket: vergi toplama maliyeti

Vergi Maliyeti Kavramı

Vergi maliyeti kavramı da iki farklı biçimde ele alınabilir. Devlet açısından bakıldığında vergilemenin açık maliyetleriyle karşılaşılırken, mükellefler açısından bakıldığında vergilemenin gizli maliyetiyle karşılaşılmaktadır. Verginin açık maliyeti, gelir idaresinin vergilemeden kaynaklanan giderlerini (binaların […]

Vergilemede Tasarruf İlkesi

Vergilemede tasarruf ilkesine göre, vergileme işlem maliyetlerinin veya başka bir deyişle vergi toplama maliyetlerinin mümkün olan en düşük seviyede  olmasıdır. 

Verginin devlete olan maliyeti deyimi ile, sadece verginin tarh ve tahsil giderleri anlaşılmamalı buna vergilerle ilgili uyuşmazlıkların giderleri de eklenmelidir. Hatta, yükümlülerin vergileme dolayısıyla katlandıkları defter tutma, müşavirlik hizmetleri vb. giderlerinin de bu bağlamda ele alınması gerekmektedir.