Etiket: vergi usul kanunu madde 107/A

Elektronik ortamda tebliğ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Elektronik ortamda tebliğ Madde 107/A (Ek: 23/7/2010-6009/7 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres […]