Etiket: vergi usul kanunu

AYM: Kapıya Yapıştırma Suretiyle Yapılan Vergi Tebliğ İşlemi Hakkında

Kapıya yapıştırma suretiyle yapılan tebliğ ile ilgili düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin aşağıdaki AYM kararı oldukça ilginçtir. Ben Muhalefet şerhlerindeki görüşlerin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle, muhalefet şerhlerindeki doyurucu açıklamaların da okunmasını […]

Elektronik Tebligatta Tebliğ Tarihi Ne Zamandır?

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak pek çok tebligat elektronik yolla yapılmaktadır. Peki, elektronik yolla tebligatta tebliğ tarihi nedir? Elektronik adresinize gelen tebligat tarafınıza ne zaman tebliğ edilmiş sayılacaktır? E-postayı okumamanız elektronik […]

Zirai Kazançlar İl Komisyonu

Vergi Usul Kanunu : Zirai Kazançlar İl Komisyonu Madde 83 (Değişik: 30/12/1980 – 2365/11 md.) Zirai Kazançlar İl Komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki ziraat bankası […]

Verginin Terkini

213 Sayılı Vergi Usul Kanununu: Verginin Terkini Madde 115 Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşârat istilası ve bunlara benzer âfetler yüzünden: 1. Varlıklarının en az […]

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI KONUSUNDA CUMHURBAŞKANINA YETKİ VEREN DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanununa göre (Mük. Md. 298) yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 

Söz konusu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genellikle Kasım ayında ilan edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi söz konusudur.  Söz konusu yeniden değerleme oranları çeşitli kanunlardaki vergi ve ceza tutarlarına uygulanmasında esas alınmaktadır. Ancak yeniden değerleme oranının açıklanan oranlarda uygulanması yanında, Cumhurbaşkanına verilmiş yetkiler çerçevesinde artırılarak veya düşürülerek de uygulanması söz konusudur. Daha önce Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. 

Kuruluş Aşamasında Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlerince Tasdikine İlişkin VUK Tebliği (Sıra No: 493)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Faturanın düzenlenmesi sırasında uyulacak hususlara Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.