Etiket: VERGİ USUL

Özelge: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

YAZAR KASA FİŞİNİN GİDER YAZILMASI VE KDV’SİNİN İNDİRİMİ HAKKINDA İKİ ÖZELGE

İş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri (Gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete, hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı vb.) ile şirket çalışanlarının görevli olarak çıktığı iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, otoban geçiş ücreti, taksi ücreti, oto yıkama vb.) hizmet bedelleri için mal ve hizmet satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda  Gelir İdaresinden görüş talep edilmiştir. 

Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü

Mükelleflerin Maliye Bakanlığına devamlı bilgi verme yükümlülüğü Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışların cezası ise VUK Mükerrer Madde 355’de düzenlenmiştir. Yükümlülüğe aykırı davranışlar özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılmaktadır.