Etiket: VERGİ USUL

Beyana Bağlılık

Vergi Usul Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonların karar verirken mükellefin beyanına bağlılık ilkesine uymaları gerekmektedir. Konuya ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir: Beyana Bağlılık Madde 76 Mükellefin evvelce […]

Özelge: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.