Etiket: vergi yükü

Vergi Tazyiki nedir?

Tazyik, basınç, zorlama, manevi baskı anlamlarına gelir. Vergi tazyiki ise kişinin vergi nedeniyle ekonomik gücündeki azalma nedeniyle hissettiği manevi baskıyı ifade eden bir kavramdır. Subjektif vergi yükü, yani kişinin hissettiği, algıladığı vergi […]

VERGİ YÜKÜ NEDİR? VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI

Vergi yükü kavramı, hangi kapsamda alındığına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Bu kapsamda ilk akla gelen vergi yükü kavramları: 

Toplam (genel) vergi yükü
Kişisel vergi yükü
Objektif vergi yükü
Subjektif vergi yükü
Net vergi yükü
Gerçek vergi yükü
Bölgesel vergi yükü
Sektörel vergi yükü

Vergi Yapısı Kavramı: Dolaylı-Dolaysız Vergiler

Vergi yapısı kavramı, bir vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız vergilerin bileşimi ve ağırlıkları anlatılmak istenir. 

Dolaylı vergiler, yansıtılması kolay vergilerdir. Vergiyi yüklenen ile vergi dairesine karşı mükellef olan kişiler birbirinden ayrılır. Katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), gümrük vergileri, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), dolaylı vergiler içerisinde yer almaktadır.