Etiket: vergi ziyaı nedir?

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanununun (VUK) 341 inci maddesinde yazılı hallerde (yukarıda sıraladık) vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında kesilen cezaya verilen isimdir.

Vergi ziyaına, Vergi Usul Kanununun vergi kaçakçılığı suç ve cezalarını düzenleyen 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.