Etiket: vergi

Özelge: Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK-1-18896]-83075    20.06.2016 Konu : Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu. İlgi: ….. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun […]

AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, ön ödemeli kartlar (AFAD Kart, Kızılay Kart, … Kart vb.) aracılığıyla nihai tüketicilere mağazalardan mal satışında bulunduğu, nihai tüketiciler açısından “ayni yardım kartı” olarak nitelendirilebilecek ödeme kartlarının, ilgili kişilerce mağazalarda alışveriş için kullanıldığı ve kullanım sırasında ürün teslimi ile birlikte ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlendiği, söz konusu kartların nihai tüketicilere teslimini gerçekleştiren ve kart bedellerini şirketinize ödeyen kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine, söz konusu kurum ve kuruluşlar adına kart bedelini tevsik etmek üzere Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci bir belge düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.