Etiket: vergide tarafsızlık ilkesi

VERGİDE TARAFSIZLIK İLKESİ NEDİR?

Vergilerin tarafsızlığı, devlet tarafından alınan vergilerin miktarının, piyasanın işleyişini bozmayacak bir düzeyde olmasını ifade eder. Başka bir deyişle, verginin tarafsızlığı ilkesi, verginin devlete gelir sağlama dışında bir amaç taşımamasını ifade eder. Mükelleflerin […]

Adam Smith’in Vergileme İlkeleri

Adam Smith’in Vergilendirme İlkeleri:  Adam Smith’in vergileme ilkeleri maliye literatürü açısından önem taşımaktadır. Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan The Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği) kitabında yer alan vergileme ilkeleri aşağıdaki gibidir: Adalet […]