Etiket: vergileme

Avukatlara ödenen vekalet ücreti ve yargılama giderinin vergilendirilmesi

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 48816587-120[2019]-60836 29.08.2022 Konu : Avukatlara ödenen vekalet ücreti ve yargılama giderinin vergilendirilmesi İlgi : 10/04/2019 tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversiteniz Döner […]

Yabancı Hisse Senedi Alım Satımında Vergileme

Son dönemde pek çok bireysel yatırımcı yabancı borsalarda hisse senedi alım satımı yapmaya başladı. Peki, yabancı hisse senedi alım satımı sonucu oluşan kazançlar nasıl vergilenir? Stopaj yapılır mı? İstisna tutarı var mı? […]

Özelge: Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:11355271-120.04.01[65-2020/34]-E.50915 18.11.2020 Konu:Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk. İlgi:23/06/2020 tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, […]

Özelge: Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı:62030549-120[65-2019/999]-E.859255 19.11.2020 Konu:Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk. İlgi : 22/08/2019 […]

Özelge: Bazı El İşi ve Sanatlarının Esnaf Muaflığı Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, tel ve levhaları şekillendirerek takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı çalışmaları yaptığınız ve bu çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eser olarak kabul edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalarınızdan dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından veya aynı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları Kazancı Ticari Kazanç mı Serbest Meslek Kazancı mıdır?

Mükellef, web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yazılım ve hizmet işinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak mı, ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hususunda vergi idaresinden görüş istemiştir. 

İdare yukarıda sayılan faaliyetleri birbirinden ayırarak cevap vermiştir. Vergi İdaresine göre;