Etiket: vergilemede iktisadi etkinlik ilkesi

Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi Nedir?

ergilemede iktisadi (ekonomik) etkinlik ilkesine göre, reel ulusal gelirin artmasını, ekonomik büyüme ve gelişmeyi en fazla teşvik eden veya en az engelleyen vergi yapısına sahip vergi sistemlerinin etkin olduğu kabulüne işaret eden bir ilkedir. Bu ilke, müdahaleci bir vergi politikasını da içinde barındırmaktadır. Vergi sisteminin, yüksek ekonomik faaliyet seviyesini desteklemenin ve teşvik etmenin yanısıra kaynakların en üstün tahsisini de sağlaması amacıyla kullanılması söz konusu olacaktır.