Etiket: vergilemede nakden ve hesaben ödeme

Vergilemede Nakden ve Hesaben Ödeme

Vergilemede ödemenin nakden yapılıp yapılmaması vergiye tabi kazanç matrahının tayinini açısından önem arz etmektedir. Vergi sistemimizde nakden ve hesaben ödeme olmak üzere iki temel ödeme yöntemi kabul edilmiştir. Nakden ödeme nedir? Nakden ödeme, […]