Etiket: yapılandırma

Yapılandırma, Matrah/vergi Artırımından Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni Hak Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Yayımlandı.

05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) Tebliğ ile, yapılandırma ile matrah/vergi artırımı yapma hakkını ödemelerdeki gecikme nedeniyle kaybedenlere verilen yeni hakka ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir.