Etiket: yatırım indirimi istisnası yürürlükten kaldırılmıştır

Yatırım İndirimi İstisnası

“Yatırım İndirimi İstisnası” uygulaması 5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak geçiş dönemine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu madde ile düzenlemeler yapılmıştır.