Etiket: yatırıma katkı tutarı

Yatırıma katkı oranı ve tutarı nedir.

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade eder. Yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını […]

Özelge: Teşvik Belgesine Bağlanan Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygalanıp Uygulanamayacağı Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: 17192610-125[ÖZG-15/59]-228                          03.10.2016 Konu: Diğer faaliyetlerden elde […]