Etiket: yevmiye defterini tanımı

Yevmiye Defteri

Yevmiye defterinin tanımı: Yevmiye Defteri Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Ticari Defterlere İlişkin […]