Etiket: yıllara sari inşaat taşerondan alınan gecikme faizi

Yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni

Üstlendiği yapım işinin bir kısmını alt taşeronlara yaptıran işletme,  taşeron şirket sözleşme konusu işleri sözleşmede belirttiği sürelerde teslim edemediğinden, taşeron şirkete gecikme cezası uygulamıştır. Söz konusu gecikme cezasının yıllara sari inşaat işinde ne şekilde değerlendirileceği, katma değer vergisinin söz konusu olup olmayacağı ve alınan gecikme faizine ilişkin hangi belgenin düzenleneceği idareden sorulmuştur. 

Özelgede yukarıdaki soruya ilişkin olarak söz konusu gecikme cezasının Kurumlar ve Katma Değer Vergileri karşısındaki durumu ile belge düzenine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.