Etiket: yükümlü

Mükellef Kimdir? Mükellefin Tanımı

Mükellef Arapça kökenli bir kelime olup, kendisine külfet yüklenmiş, görev veya zahmet verilmiş kimse anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu mükellefi, “vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş” olarak tanımlanmaktadır[1].

Mükellef kelimesi yerine “yükümlü”, “ödevli”  kelimeleri[2] de kullanılmaktadır. Nitekim gerek akademik çalışmalarda gerekse mevzuat düzenlemelerinde mükellef ve yükümlü kavramlarının birbirleri yerine sıklıkla kullanılması söz konusudur. Bu çalışmada, daha yaygın kullanımı olan “mükellef” kelimesi tercih edilmiştir.