Etiket: zirai mahsullerde tevkifat

Mustahsil Makbuzlarında Tevkifat (Stopaj)

Zirai Mahsullerde Tevkifat ve Tevkifat Oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, […]