TEFTİŞ-MÜFETTİŞ

Teftiş Nedir?

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI NASIL OLUNUR? SINAVLAR, ŞARTLAR, SINAV KONULARI

AYM KARARI: VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİNE TABİ OLMASINA İLİŞKİN

VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN UYACAĞI TEMEL İLKELER

Teftiş Usulüne ve Müfettişlik Mesleğine İlişkin Altın Esaslar

IRS VERGİ İNCELEME REHBERLERİ: “REHBER DEDİĞİN BÖYLE OLUR.” DEDİRTİYOR.

MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ

SINIR TANIMAYAN VERGİ MÜFETTİŞLERİ

MÜFETTİŞ ANILARI

Danıştay Kararı: Teftiş ve Denetimler Sırasında Tespit Ettiği Vergi Ziyaını Bildirenlere İhbar İkramiyesi Verilmez