VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi Kimdir?

Kimler Veraset ve İntikal Vergisinden Muaftır?

Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnalar ve İstisna Tutarları

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

İvazsız İntikallerde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hangi Hallerde Kimler Tarafından Verilir?

Edinilmiş Mallara Katılım Rejiminde Veraset ve İntikal Vergisi

Muhbir İkramiyesi Veraset ve İntikal Vergisine Tabi midir?

Yeşil alan, yol ve idari alan olarak belirlenen taşınmazların veraset ve intikal vergisi

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği

Firmaya Ödül Olarak Verilen Para Üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi Alınır mı?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Müteahit Firmaya Devredilecek Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Dahil Edilip Edilmeyeceği

Vakfa yapılan bağışlar ile vakfın yaptığı yardımların veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu

İşletmeye Promosyon Olarak Bedelsiz olarak Verilen Araç İçin Veraset ve İntikal Vergisi Aranacak mıdır?

IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesine göre alınan hibelerin kurumlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu

Şartlı bağış yapılan ancak şartlar yerine getirilmediği için iade edilen arsa nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğar mı?