VERGİLEME İLKELERİ

PDF Formatı

Vergilemede Adalet İlkesi

Vergilemede Ayırma İlkesi (Prensibi, Kuramı)

Vergilemede Belirlilik İlkesi

Vergilemede Esneklik İlkesi

Vergilemede Genellik İlkesi

Vergilemede Fayda İlkesi

Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi

Vergilemede İstikrarlılık İlkesi

Vergilemede Kanunilik (Yasallık) İlkesi

Vergilemede Kolaylık İlkesi

Mali Güce Göre Vergilendirme (Ödeme Gücü) İlkesi

 

VERGİDE TARAFSIZLIK İLKESİ

Vergilemede Tasarruf İlkesi

Vergilemede Yeterlilik (Verimlilik) İlkesi

Adam Smith’in Vergileme İlkeleri

Adolph Wagner’in Vergileme İlkeleri