VERGİ USUL

Ücret Bordrosu Nedir? Bulunması Gerekli Bilgiler ve Şekli

Ücret Bordrosu Nedir?

Ücret bordrosu, işverenlerin ödedikleri ücretlere ilişkin olarak tutmaya mecbur oldukları bir belgedir.

Ücret Bordrosu Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, işverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar.

Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle  diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekli Bilgiler

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malûmat yazılır.

  1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);
  2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
  3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
  4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
  5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

Ücret Bordrosunun Şekli

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

 

07.06.2017

vergidosyasi.com