Türkiye Muhasebe Standartları TMS

Türkiye Muhasebe Standartları TMS, aslında uluslararası muhasebe standartları (UMS)’nin Türkçeye tercüme edilmiş halidir. Uluslararası muhasebe standartları (UMS), İngilizcesi International Accounting Standarts (IAS); ülkelerde ilgili kurumlar tarafından takip edilmekte ve ilgili ülke diline […]

Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri

Enflasyon muhasebesi yöntemleri konusundaki aşağıdaki bilgiler kaynakçada gösterilen yayından alınarak aynen sunulmuştur: “Enflasyon muhasebesi, muhasebe kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapılmasını öngören bir yöntem değildir. Enflasyon muhasebesi en genel hatlarıyla işletmenin finansal tablolarının […]

Hazır beton satışında KDV tevkifat

Aşağıdaki özelgede hazır beton satışında KDV tevkifatı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü yer almaktadır. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : E-20811645-130[22-415-130]-16255 17.02.2023 Konu […]