Helikopter Para(sı) (Helicopter Money) Nedir?

Helikopter para veya helikopter parası; devlet harcamalarının doğrudan merkez bankaları tarafından karşılanmasına verilen addır.(1) Helikopter para kavramı, İlk kez Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından 1969 yılında ortaya atıldı. Friedman’ın “bir helikopter geldiğini […]

Kilise Vergisi Nedir?

Kilise vergisi, Almanya, Danimarka gibi ülkelerde kilisenin harcamalarının kiliseye gitmeyenler üzerinde yük oluşturmaması amacına yönelik olarak, kilise üyelerinden ilgili kiliseler için Devletin yaptığı tahsilatları ifade etmektedir. Kilise vergisi inançla ilgili olduğu için […]

MASKEDE KDV ORANI KAÇTIR?

Maskenin KDV dahil 1 TL tavan fiyatla satılabileceğinin duyurulması üzerine “maskede” KDV oranı kaçtır? sorusu sorulmaya başlandı. Aslında Gelir İdaresi Başkanlığına daha önceki yıllarda maskede KDV oranı ile ilgili olarak, hem tıbbi […]

Bağımsız Denetim İçin Ücret Tarifesi Var mı?

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 32 inci maddesi “Ücret tarifesi” başlığını taşımaktadır. Maddeye göre, bağımsız denetim ücreti, denetimin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kalitesini sağlayacak şekilde belirlenir. Denetlenen işletmeye ilgili mevzuat uyarınca izin verilen hizmetlerin sağlanması […]

Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atık su arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanacak KDV oranı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) Sayı : 76464994-130[KDV.2016.216] – 39853 11.04.2017 Konu : Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç […]