Özelge: Mali Müşavir, Meslektaşlarına Düzenlediği Yemekli Toplantı Giderini Serbest Meslek Kazancından İndirebilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:64958909-120-E.13940 08.05.2020 Konu: Yemekli toplantı bedelinin gider olarak serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı İlgi: 20.05.2019 tarih ve 64423 evrak kayıt […]

Helikopter Para(sı) (Helicopter Money) Nedir?

Helikopter para veya helikopter parası; devlet harcamalarının doğrudan merkez bankaları tarafından karşılanmasına verilen addır.(1) Helikopter para kavramı, İlk kez Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından 1969 yılında ortaya atıldı. Friedman’ın “bir helikopter geldiğini […]

Kilise Vergisi Nedir?

Kilise vergisi, Almanya, Danimarka gibi ülkelerde kilisenin harcamalarının kiliseye gitmeyenler üzerinde yük oluşturmaması amacına yönelik olarak, kilise üyelerinden ilgili kiliseler için Devletin yaptığı tahsilatları ifade etmektedir. Kilise vergisi inançla ilgili olduğu için […]

MASKEDE KDV ORANI KAÇTIR?

Maskenin KDV dahil 1 TL tavan fiyatla satılabileceğinin duyurulması üzerine “maskede” KDV oranı kaçtır? sorusu sorulmaya başlandı. Aslında Gelir İdaresi Başkanlığına daha önceki yıllarda maskede KDV oranı ile ilgili olarak, hem tıbbi […]

Bağımsız Denetim İçin Ücret Tarifesi Var mı?

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 32 inci maddesi “Ücret tarifesi” başlığını taşımaktadır. Maddeye göre, bağımsız denetim ücreti, denetimin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kalitesini sağlayacak şekilde belirlenir. Denetlenen işletmeye ilgili mevzuat uyarınca izin verilen hizmetlerin sağlanması […]

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

01 Ocak 2020 Tarihinden itibaren Damga Vergisine Tabi Kağıtlar İçin Geçerli Damga Vergisi Tutar ve Oranları I. Akitlerle ilgili kağıtlar Oran ve Tutarlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde […]