YAYINLAR

MAKALELER

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİNDE İMZALAR EKSİK Mİ?

VERGİ REKABETİNDE DİBE DOĞRU YARIŞ (RACE TO BOTTOM)

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARINCA YAPILAN KÜÇÜK MİKTARLI ÖDEMELER TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESER Mİ?

VERGİ UYUMUNU ARTIRMADA POLİTİKA ARACI OLARAK BÜYÜK MÜKELLEFLER BİRİMİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

İŞLETMENİN KAYITDIŞI İŞLEMLERİ İÇİN KİŞİSEL HESAPLARINI KULLANDIRANLARA HAPİS CEZASI

ULUSLARARASI REKABETTE EKONOMİK İSTİHBARATIN ARTAN ÖNEMİ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLU UNVAN KULLANIMLARI

İDARENİN YANLIŞ GÖRÜŞ İÇEREN ÖZELGESİ VERGİ TARHİYATINA DA ENGEL MİDİR? KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZALARI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ – VERGİ DOSYASI

BÜYÜK MÜKELLEFİ TANIMLAMAK

MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKTAN DOĞAN BORÇLARINDAN MİRASÇILARININ SORUMLULUĞU

MALİ SUÇ VE MALİ SUÇLA MÜCADELE

NAKDİ SERMAYE İÇİN FİKTİF FAİZ GİDERİ İNDİRİMİ

MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMANIN DEFTER VE BELGE İBRAZ YÜKÜMLÜLĞÜNE ETKİSİ

Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Sürelerini Durdurmaya veya Kesmeye Yönelik İdari İşlem veya Uygulamaların Hukuki Niteliği

KONUT TAPU HARCINDA ARTAN ORANLI TARİFE USULÜ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

MÜKELLEFİN ÖZELGE YOLUYLA İZAHAT TALEP HAKKI, HUKUKİ SONUÇLARI VE BAZI TARTIŞMALI KONULAR

TİCARİLEŞMİŞ SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN YENİ VERGİSEL TEŞVİK: “PATENT BOX” REJİMİ

ÖZELGE TALEBİ NE KADAR SÜREDE KARŞILANIR?

ENERJİ İÇECEKLERİ ÖTV KAPSAMINA ALINMALI MI?

ADI KONULAMAYAN MESLEK: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA (OMBUDSMANA) BAŞVURMA MÜKELLEFLER İÇİN ETKİLİ BİR HAK ARAMA YOLU OLABİLİR Mİ?

MÜKELLEF HAKLARINDA YENİ VE İLERİ BİR AŞAMA: VERGİ MÜKELLEFİ OMBUDSMANLIĞI

TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEFTER VE BELGE İBRAZ SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ

ULUSAL REFAH FONLARI RİSK Mİ FIRSAT MI?

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM SİSTEMİ

KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR

YENİ EKONOMİDE DEVLETİN YÖNÜ: E-DEVLET

KİTAPLAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN KÜRESEL BOYUTU

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE