TİCARET HUKUKU

Anonim Şirket (A.Ş.) ve Kooperatiflerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu, Bulundurmamanın Cezası, Aylık Sözleşme Ücreti

Hangi Anonim Şirketler ve Kooperatifler Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Belli nitelikteki Anonim Şirketler ve Kooperatifler için Sözleşmeli Avukat bulundurma zorunluluğu 2008 yılında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize girmiştir.

Avukatlık Kanununun 35 inci maddesi “Yalnız avukatların yapabileceği işler”i düzenlemektedir. Mezkur maddenin 23.01.2008 tarih 5278 sayılı Kanunun 329 uncu maddesi ile değişik 3 üncü fıkrasına göre,

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

İlgili düzenleme sırasında geçerli TTK 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu olup, anonim şirketler için 272 inci maddede sermaye miktarı öngörülmüş idi. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerde En Az Sermaye hususu 332 inci maddede düzenlenmiş olup bu tutar 50 bin TL’dir. Dolayısıyla, esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan Anonim şirketler ile üye sayısı yüz ve daha fazla olan yapı kooperatifleri Sözleşmeli Avukat bulundurmak zorundadır.

Sözleşmeli Avukat Bulundurmamanın Cezası

esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan Anonim şirketler ile üye sayısı yüz ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, Cumhuriyet savcısı tarafından, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.
2020 yılı için asgari ücret bürüt tutarı 2.943 TL’dir. Buna göre sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan kuruluşlara her bir ay için iki brüt asgari ücret tutarı (2943×2=5.886 TL) kadar ceza kesilmesi söz konusu olacaktır. 

Sözleşmeli Avukata Ödenecek Aylık Ücret Ne Kadar?

1136 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca sözleşmeli avukatlara ödenecek ücret avukatlık asgari ücret tarifesinde yer almaktadır. Buna göre 2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde sözleşmeli avukat için öngörülen asgari ücret aşağıdaki gibidir:

Anonim şirketlerde aylık 2.835 TL,

Yapı Kooperatiflerinde aylık 1.890 TL zorunlu sözleşmeli avukata ödenecek ücret söz konusudur.

sözleşmeli avukat 1136 35 inci madde kapsamında.PNG

07.01.2020

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com