SOSYAL GÜVENLİK

2021 Yılı SGK Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre, 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katı olarak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, 2021 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak Dönem: 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021

  • SGK Taban Ücreti TL: 3.577,50 TL
  • SGK Tavan Ücreti TL: 26.831,40 TL