accountant counting money

VERGİLEME İLKELERİ NELERDİR.

Vergileme ilkeleri, vergi sisteminin ana sütunlarını oluşturur. Vergi politika ve uygulamalarında politika yapıcılar ve uygulayıcılar için yol göstericidir. Vergileme ilkelerinin bazıları anayasal düzeyde koruma altına alınmışken, bazı vergileme ilkeleri söylem veya temenni düzeyinde kalır. Vergileme ilkelerinin hepsinin aynı anda uygulanması da mümkün değildir. Çünkü bazı vergileme ilkeleri diğerleri ile çatışır.

Aşağıda vergileme ilkeleriyle ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz linklere yer verilmiştir. Böylece okuyucularımız hangi vergi ilkesiyle ilgili bilgi edinmek istiyorsa o linke tıklayarak ayrıntılı bilgiye erişebilir.

PDF Formatı

Vergilemede Adalet İlkesi

Vergilemede Ayırma İlkesi (Prensibi, Kuramı)

Vergilemede Belirlilik İlkesi

Vergilemede Esneklik İlkesi

Vergilemede Genellik İlkesi

Vergilemede Fayda İlkesi

Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi

Vergilemede İstikrarlılık İlkesi

Vergilemede Kanunilik (Yasallık) İlkesi

Vergilemede Kolaylık İlkesi

Mali Güce Göre Vergilendirme (Ödeme Gücü) İlkesi

VERGİDE TARAFSIZLIK İLKESİ

Vergilemede Tasarruf İlkesi

Vergilemede Yeterlilik (Verimlilik) İlkesi

Adam Smith’in Vergileme İlkeleri

Adolph Wagner’in Vergileme İlkeleri